Profile of gs14004

Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 tutorial5
IOI11_race IOI12_tournament GA3_map GA3_easy
GA3_delete IOI12_supper IOI11_parrots KOI11_train2
KOI11_flower KOI11_player KOI11_cost APIO13_toll
APIO13_robots KOI13_probe KOI13_jul KOI13_app
KOI13_factory KOI13_tomato KOI13_frog KOI13_vaccine
KOI13_kanji KOI13_fish KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching JOI13_synchronization
GA4_ant GA4_bracket IOI12_scrivener IOI12_city
GA4_eraser IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_artclass
IOI13_wombats IOI13_cave IOI13_robots GA4_birthday1
IOI13_game IOI10_saveit GCJ12KOR_appointment GCJ12KOR_calendar
GA5_destroy GA5_polygon GA5_fake KOI13_olympic
KOI13_delivery kriii1_A kriii1_D kriii1_B
kriii1_C kriii1_E kriii1_F kriii1_G
kriii1_H kriii1_I kriii1_J kriii1_K
kriii1_M kriii1_0 kriii1_1 kriii1_2
tutorial6 KOI13_mystery KOI13_aqua1 KOI13_hunter
KOI13_game KOI13_aqua2 KOI13_pole KOI13_aqua3
CEOI13_treasure2 CEOI13_tram CEOI13_board NOI12_modsum
balkan11_decrypt balkan11_cmp balkan11_medians balkan11_trapezoid
balkan11_2circles CEOI13_adriatic IOI11_garden balkan11_timeismoney
IZhO13_specialg IZhO13_school IZhO13_rowords IZhO13_trading
IZhO13_burrow IZhO13_expgorl IZhO12_beauty IZhO12_xor
IZhO12_biochips IZhO12_route IZhO12_apple IZhO11_triangle
IZhO11_stones IZhO11_skyline IZhO11_collider NOI13_gw
NOI13_ferries NOI12_walking CEOI12_highway IZhO14_divide
IZhO14_bank IZhO14_shymbulak IZhO14_blocks IOI11_elephants
IOI11_crocodile IOI11_ricehub NOI14_orchard NOI14_sightseeing
NOI14_obelisk JOI14_manju JOI14_ramen JOI14_bus
JOI14_growing JOI14_historical JOI14_bottle JOI14_friends
JOI14_stamps JOI14_joioji APIO14_palindrome APIO14_sequence
APIO14_beads TOKI14_generous TOKI14_social TOKI14_company
TOKI14_multiple YDX14_fact BOI14_coprobber BOI14_sequence
BOI14_friends BOI14_portals BOI14_network GA7_cabana
BOI14_demarcation BOI14_postmen JOI14_scarecrows JOI14_voltage
JOI14_constellation2 JOI14_straps GA7_stone JOI13_mountain
JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday GA8_guard
CEOI14_question_grader GA8_array GA8_card GCJ14_magic
GCJ14_cookie kriii2_N kriii2_AC kriii2_O
kriii2_W kriii2_Q kriii2_U kriii2_V
kriii2_WA kriii2_X kriii2_Y kriii2_PE
kriii2_P COCI14_prosjek GA9_invknapsack CEOI14_cake
GA9_wire GA9_mcg GA9_preserve JOI13_collecting
JOI13_cake JOI13_koala JOI13_construction JOI13_spy
JOI13_mascots BSC_0_0 BSC_0_1 BSC_0_3
BSC_0_4 BSC_0_5 BSC_0_2 BSC_0_6
BSC_0_7 BSC_0_8 OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre
OJUZ10_blackout OJUZ10_b2b OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture
APIO15_skyscraper APIO15_bridge kriii3_E kriii3_S
kriii3_A kriii3_Q kriii3_W kriii3_C
kriii3_RR kriii3_EE kriii3_QQ kriii3_TT
IOI15_boxes IOI15_scales IOI15_teams IOI15_horses
IOI15_sorting IOI15_towns KOI15_coin KOI15_interval
KOI15_mat KOI15_reversal KOI15_ball KOI15_cut
kriii4_R kriii4_S kriii4_E kriii4_A
kriii4_Q kriii4_T kriii4_D kriii4_W
kriii4_C kriii4_Z kriii4_X kriii4_V
kriii4_G kriii4_P1 kriii4_P2 kriii4_P3
OJUZ11_judge OJUZ11_space IOI16_reverse IOI16_tetris
IOI16_laugh IOI16_dna IOI16_molecules IOI16_railroad
IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens IOI16_shortcut
APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_icc
CEOI16_kangaroo CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena
JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_rope
JOI17_port_facility JOI17_sparklers JOI17_broken_device JOI17_railway_trip
JOI17_city JOI17_abduction2 JOI17_dragon2 JOI17_coach
JOI17_long_mansion COI17_ili COI17_raspad COI17_trapezi
COI17_zagrade COI16_dijament COI16_palinilap COI16_relay
COI16_torrent BOI16_cities BOI16_swap COI15_cvenk
COI15_kovanice COI15_sir COI15_ruka COI15_zarulje
COI15_nafta KRIII5_JK KRIII5_LM KRIII5_NO
KRIII5_RST KRIII5_UV KRIII5_YZ BOI13_ballmachine
BOI13_numbers BOI13_pipes BOI13_brunhilda BOI13_tracks
COI14_css COCI16_meksikanac COCI17_rima COCI17_osmosmjerka
CEOI15_indcyc CEOI15_teams CEOI15_pipes CEOI15_bobek
CEOI15_nuclearia APIO17_rainbow APIO17_merchant CEOI14_007
CEOI14_wall CEOI14_fangorn CEOI12_jobs CEOI12_race
JOI16_snowy JOI17_bulldozer JOI17_golf POI11_liz
POI11_pio POI11_smi IOI17_train JOI18_stove
JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping
COCI18_vrtic JOI18_construction JOI18_fences JOI18_tents
JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_airline JOI18_bitaro
JOI18_candies JOI18_library APIO18_new_home APIO18_circle_selection
APIO18_duathlon FXCUP3_hill FXCUP3_judge FXCUP3_chocolate
FXCUP3_easy BOI12_mobile CEOI11_bal CEOI11_mat
CEOI11_tre CEOI11_hot CEOI11_tea CEOI11_tra
BOI18_worm BOI18_paths JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog
JOI18_collapse JOI18_xylophone BOI18_election BOI18_parentrises
KOI18_arrowH KOI18_XCorr KOI18_matrix KOI18_family
KOI18_box KOI18_robot KOI18_watertank KOI18_footprint
CEOI18_fib IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf
IOI18_doll IOI18_highway COCI18_teoreticar JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5
JOI19_examination JOI19_naan JOI19_meetings JOI19_dishes
JOI19_transportations JOI19_designated_cities JOI19_lamps JOI19_timeleap
JOI19_mergers JOI19_minerals BOI19_nautilus BOI19_valley
BOI19_kitchen BOI19_necklace1 BOI19_olympiads innopolis2018_final_A
innopolis2018_final_B innopolis2018_final_C innopolis2018_final_D innopolis2018_final_E
APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI19_necklace4