Profile of gs14004

Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 tutorial5
IOI11_race IOI12_tournament GA3_map GA3_easy
GA3_delete IOI12_supper IOI11_parrots KOI11_train2
KOI11_flower KOI11_player KOI11_cost APIO13_toll
APIO13_robots KOI13_probe KOI13_jul KOI13_app
KOI13_factory KOI13_tomato KOI13_frog KOI13_vaccine
KOI13_kanji KOI13_fish KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching JOI13_synchronization
GA4_ant IOI12_scrivener IOI12_city GA4_eraser
IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_wombats
IOI13_cave IOI13_robots GA4_birthday1 IOI13_game
IOI10_saveit GCJ12KOR_appointment GCJ12KOR_calendar GA5_destroy
GA5_polygon GA5_fake KOI13_olympic KOI13_delivery
kriii1_A kriii1_D kriii1_B kriii1_C
kriii1_E kriii1_F kriii1_G kriii1_H
kriii1_I kriii1_J kriii1_K kriii1_M
kriii1_0 kriii1_1 kriii1_2 tutorial6
KOI13_mystery KOI13_aqua1 KOI13_hunter KOI13_game
KOI13_aqua2 KOI13_pole KOI13_aqua3 CEOI13_treasure2
CEOI13_tram CEOI13_board NOI12_modsum balkan11_cmp
balkan11_medians balkan11_trapezoid balkan11_2circles CEOI13_adriatic
IOI11_garden balkan11_timeismoney IZhO13_specialg IZhO13_school
IZhO13_rowords IZhO13_trading IZhO13_burrow IZhO13_expgorl
IZhO12_beauty IZhO12_xor IZhO12_biochips IZhO12_route
IZhO12_apple IZhO11_triangle IZhO11_stones IZhO11_skyline
IZhO11_collider NOI13_gw NOI13_ferries NOI12_walking
CEOI12_highway IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_shymbulak
IZhO14_blocks IOI11_elephants IOI11_crocodile IOI11_ricehub
NOI14_orchard NOI14_sightseeing NOI14_cats NOI14_obelisk
JOI14_manju JOI14_ramen JOI14_bus JOI14_growing
JOI14_historical JOI14_bottle JOI14_friends JOI14_stamps
JOI14_joioji APIO14_palindrome APIO14_sequence APIO14_beads
TOKI14_generous TOKI14_social TOKI14_company TOKI14_multiple
YDX14_fact BOI14_coprobber BOI14_sequence BOI14_friends
BOI14_portals BOI14_network GA7_cabana BOI14_demarcation
BOI14_postmen JOI14_scarecrows JOI14_voltage JOI14_constellation2
JOI14_straps GA7_stone JOI13_mountain JOI14_factories
JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival JOI14_pinball
IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola
IOI14_friend IOI14_holiday GA8_guard CEOI14_question_grader
GA8_array GA8_card GCJ14_magic GCJ14_cookie
kriii2_N kriii2_AC kriii2_O kriii2_W
kriii2_Q kriii2_U kriii2_V kriii2_WA
kriii2_X kriii2_Y kriii2_PE kriii2_P
COCI14_prosjek GA9_invknapsack CEOI14_cake GA9_wire
GA9_mcg GA9_preserve JOI13_collecting JOI13_cake
JOI13_koala JOI13_construction JOI13_spy JOI13_mascots
BSC_0_0 BSC_0_1 BSC_0_3 BSC_0_4
BSC_0_5 BSC_0_2 BSC_0_6 BSC_0_7
BSC_0_8 OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre OJUZ10_blackout
OJUZ10_b2b OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture APIO15_skyscraper
APIO15_bridge kriii3_E kriii3_S kriii3_A
kriii3_Q kriii3_W kriii3_C kriii3_RR
kriii3_EE kriii3_QQ kriii3_TT IOI15_boxes
IOI15_scales IOI15_teams IOI15_horses IOI15_sorting
IOI15_towns KOI15_coin KOI15_interval KOI15_mat
KOI15_queen KOI15_reversal KOI15_ball KOI15_cut
kriii4_R kriii4_S kriii4_E kriii4_A
kriii4_Q kriii4_T kriii4_D kriii4_W
kriii4_C kriii4_Z kriii4_X kriii4_V
kriii4_G kriii4_P1 kriii4_P2 kriii4_P3
OJUZ11_judge OJUZ11_space IOI16_reverse IOI16_tetris
IOI16_laugh IOI16_dna IOI16_molecules IOI16_railroad
IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens IOI16_shortcut
APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_icc
CEOI16_kangaroo CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena
JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_rope
JOI17_port_facility JOI17_sparklers JOI17_broken_device JOI17_railway_trip
JOI17_city JOI17_abduction2 JOI17_dragon2 JOI17_coach
JOI17_long_mansion COI17_ili COI17_raspad COI17_trapezi
COI17_zagrade COI16_dijament COI16_palinilap COI16_relay
COI16_torrent BOI16_cities BOI16_swap COI15_cvenk
COI15_kovanice COI15_sir COI15_ruka COI15_zarulje
COI15_nafta KRIII5_JK KRIII5_LM KRIII5_NO
KRIII5_RST KRIII5_UV KRIII5_YZ BOI13_ballmachine
BOI13_numbers BOI13_pipes BOI13_brunhilda BOI13_tracks
BOI13_vim COI14_css COCI16_meksikanac COCI17_rima
COCI17_osmosmjerka CEOI15_indcyc CEOI15_teams CEOI15_pipes
CEOI15_bobek CEOI15_nuclearia APIO17_rainbow APIO17_merchant
CEOI14_007 CEOI14_wall CEOI14_fangorn CEOI12_jobs
CEOI12_race JOI16_snowy JOI17_bulldozer JOI17_golf
POI11_liz POI11_pio POI11_wyk POI11_smi
IOI17_train JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker
JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping COCI18_vrtic JOI18_construction
JOI18_fences JOI18_tents JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3
JOI18_airline JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library
JOI18_wild_boar APIO18_new_home APIO18_circle_selection APIO18_duathlon
FXCUP3_hill FXCUP3_judge FXCUP3_chocolate FXCUP3_easy
BOI11_grow BOI12_mobile CEOI11_bal CEOI11_mat
CEOI11_tre CEOI11_hot CEOI11_tea CEOI11_tra
BOI18_worm BOI18_paths JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog
JOI18_collapse JOI18_xylophone BOI18_election BOI18_parentrises
KOI18_arrowH KOI18_XCorr KOI18_matrix KOI18_family
KOI18_box KOI18_robot KOI18_watertank KOI18_footprint
BOI07_sorting CEOI18_fib IOI18_combo IOI18_seats
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway COCI18_teoreticar
NOI18_collectmushrooms NOI18_journey NOI18_lightningrod NOI18_citymapping
NOI18_safety JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3
JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5 JOI19_examination JOI19_naan
JOI19_meetings JOI19_dishes JOI19_transportations JOI19_designated_cities
JOI19_lamps JOI19_timeleap JOI19_mergers JOI19_minerals
FXCUP4_unique FXCUP4_grid FXCUP4_wine FXCUP4_cross
FXCUP4_island FXCUP4_lokahia FXCUP4_squad BOI19_nautilus
BOI19_valley BOI19_kitchen BOI19_necklace1 BOI19_olympiads
innopolis2018_final_A innopolis2018_final_B innopolis2018_final_C innopolis2018_final_D
innopolis2018_final_E APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI19_necklace4
CEOI08_snake CEOI09_tri JOI19_remittance CEOI06_queue
CEOI06_walk CEOI06_connect CEOI06_link CEOI06_meandian
BOI06_bitwise BOI06_coins BOI06_countries BOI06_city
BOI06_jump IOI19_shoes IOI19_split IOI19_rect
IOI19_line IOI19_vision IOI19_walk COCI20_emacs
COCI20_politicari COCI20_matching COCI20_putovanje COCI20_zapina
JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4
JOI20_ho_t5 IOI09_archery JOI20_joitter2 JOI20_constellation3
JOI20_harvest JOI20_stray BOI20_mixture BOI20_joker
IOI20_plants IOI20_supertrees IOI20_tickets CCO21_day1problem1
CCO21_day1problem2 CCO21_day2problem2 innopolis2021_final_E IOI21_dungeons
JOI22_fish2