Profile of gs14004

Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 tutorial5
IOI11_race IOI12_tournament GA3_map GA3_easy
GA3_delete IOI12_supper IOI11_parrots KOI11_train2
KOI11_flower KOI11_player KOI11_cost APIO13_toll
APIO13_robots KOI13_probe KOI13_jul KOI13_app
KOI13_factory KOI13_tomato KOI13_frog KOI13_vaccine
KOI13_kanji KOI13_fish KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching JOI13_synchronization
GA4_ant IOI12_scrivener IOI12_city GA4_eraser
IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_wombats
IOI13_cave IOI13_robots GA4_birthday1 IOI13_game
IOI10_saveit GCJ12KOR_appointment GCJ12KOR_calendar GA5_destroy
GA5_polygon GA5_fake KOI13_olympic KOI13_delivery
kriii1_A kriii1_D kriii1_B kriii1_C
kriii1_E kriii1_F kriii1_G kriii1_H
kriii1_I kriii1_J kriii1_K kriii1_M
kriii1_0 kriii1_1 kriii1_2 tutorial6
KOI13_mystery KOI13_aqua1 KOI13_hunter KOI13_game
KOI13_aqua2 KOI13_pole KOI13_aqua3 CEOI13_treasure2
CEOI13_tram CEOI13_board NOI12_modsum balkan11_cmp
balkan11_medians balkan11_trapezoid balkan11_2circles CEOI13_adriatic
IOI11_garden balkan11_timeismoney IZhO13_specialg IZhO13_school
IZhO13_rowords IZhO13_trading IZhO13_burrow IZhO13_expgorl
IZhO12_beauty IZhO12_xor IZhO12_biochips IZhO12_route
IZhO12_apple IZhO11_triangle IZhO11_stones IZhO11_skyline
IZhO11_collider NOI13_gw NOI13_ferries NOI12_walking
CEOI12_highway IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_shymbulak
IZhO14_blocks IOI11_elephants IOI11_crocodile IOI11_ricehub
NOI14_orchard NOI14_sightseeing NOI14_obelisk JOI14_manju
JOI14_ramen JOI14_bus JOI14_growing JOI14_historical
JOI14_bottle JOI14_friends JOI14_stamps JOI14_joioji
APIO14_palindrome APIO14_sequence APIO14_beads TOKI14_generous
TOKI14_social TOKI14_company TOKI14_multiple YDX14_fact
BOI14_coprobber BOI14_sequence BOI14_friends BOI14_portals
BOI14_network GA7_cabana BOI14_demarcation BOI14_postmen
JOI14_scarecrows JOI14_voltage JOI14_constellation2 JOI14_straps
GA7_stone JOI13_mountain JOI14_factories JOI14_fortune_telling2
JOI14_secret CEOI14_carnival JOI14_pinball IOI14_rail
IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend
IOI14_holiday GA8_guard CEOI14_question_grader GA8_array
GA8_card GCJ14_magic GCJ14_cookie kriii2_N
kriii2_AC kriii2_O kriii2_W kriii2_Q
kriii2_U kriii2_V kriii2_WA kriii2_X
kriii2_Y kriii2_PE kriii2_P COCI14_prosjek
GA9_invknapsack CEOI14_cake GA9_wire GA9_mcg
GA9_preserve JOI13_collecting JOI13_cake JOI13_koala
JOI13_construction JOI13_spy JOI13_mascots BSC_0_0
BSC_0_1 BSC_0_3 BSC_0_4 BSC_0_5
BSC_0_2 BSC_0_6 BSC_0_7 BSC_0_8
OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre OJUZ10_blackout OJUZ10_b2b
OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
kriii3_E kriii3_S kriii3_A kriii3_Q
kriii3_W kriii3_C kriii3_RR kriii3_EE
kriii3_QQ kriii3_TT IOI15_boxes IOI15_scales
IOI15_teams IOI15_horses IOI15_sorting IOI15_towns
KOI15_coin KOI15_interval KOI15_mat KOI15_queen
KOI15_reversal KOI15_ball KOI15_cut kriii4_R
kriii4_S kriii4_E kriii4_A kriii4_Q
kriii4_T kriii4_D kriii4_W kriii4_C
kriii4_Z kriii4_X kriii4_V kriii4_G
kriii4_P1 kriii4_P2 kriii4_P3 OJUZ11_judge
OJUZ11_space IOI16_reverse IOI16_tetris IOI16_laugh
IOI16_dna IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_messy
IOI16_paint IOI16_aliens IOI16_shortcut APIO16_boat
APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_icc CEOI16_kangaroo
CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress
JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_rope JOI17_port_facility
JOI17_sparklers JOI17_broken_device JOI17_railway_trip JOI17_city
JOI17_abduction2 JOI17_dragon2 JOI17_coach JOI17_long_mansion
COI17_ili COI17_raspad COI17_trapezi COI17_zagrade
COI16_dijament COI16_palinilap COI16_relay COI16_torrent
BOI16_cities BOI16_swap COI15_cvenk COI15_kovanice
COI15_sir COI15_ruka COI15_zarulje COI15_nafta
KRIII5_JK KRIII5_LM KRIII5_NO KRIII5_RST
KRIII5_UV KRIII5_YZ BOI13_ballmachine BOI13_numbers
BOI13_pipes BOI13_brunhilda BOI13_tracks BOI13_vim
COI14_css COCI16_meksikanac COCI17_rima COCI17_osmosmjerka
CEOI15_indcyc CEOI15_teams CEOI15_pipes CEOI15_bobek
CEOI15_nuclearia APIO17_rainbow APIO17_merchant CEOI14_007
CEOI14_wall CEOI14_fangorn CEOI12_jobs CEOI12_race
JOI16_snowy JOI17_bulldozer JOI17_golf POI11_liz
POI11_pio POI11_wyk POI11_smi IOI17_train
JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass
JOI18_snake_escaping COCI18_vrtic JOI18_construction JOI18_fences
JOI18_tents JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_airline
JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library JOI18_wild_boar
APIO18_new_home APIO18_circle_selection APIO18_duathlon FXCUP3_hill
FXCUP3_judge FXCUP3_chocolate FXCUP3_easy BOI11_grow
BOI12_mobile CEOI11_bal CEOI11_mat CEOI11_tre
CEOI11_hot CEOI11_tea CEOI11_tra BOI18_worm
BOI18_paths JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog JOI18_collapse
JOI18_xylophone BOI18_election BOI18_parentrises KOI18_arrowH
KOI18_XCorr KOI18_matrix KOI18_family KOI18_box
KOI18_robot KOI18_watertank KOI18_footprint BOI07_sorting
CEOI18_fib IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf
IOI18_doll IOI18_highway COCI18_teoreticar NOI18_collectmushrooms
NOI18_journey NOI18_lightningrod NOI18_citymapping NOI18_safety
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_ho_t5 JOI19_examination JOI19_naan JOI19_meetings
JOI19_dishes JOI19_transportations JOI19_designated_cities JOI19_lamps
JOI19_timeleap JOI19_mergers JOI19_minerals FXCUP4_unique
FXCUP4_grid FXCUP4_wine FXCUP4_cross FXCUP4_island
FXCUP4_lokahia FXCUP4_squad BOI19_nautilus BOI19_valley
BOI19_kitchen BOI19_necklace1 BOI19_olympiads innopolis2018_final_A
innopolis2018_final_B innopolis2018_final_C innopolis2018_final_D innopolis2018_final_E
APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI19_necklace4 CEOI08_snake
CEOI09_tri JOI19_remittance CEOI06_queue CEOI06_walk
CEOI06_connect CEOI06_link CEOI06_meandian BOI06_bitwise
BOI06_coins BOI06_countries BOI06_city BOI06_jump
IOI19_shoes IOI19_split IOI19_rect IOI19_line
IOI19_vision IOI19_walk COCI20_emacs COCI20_politicari
COCI20_matching COCI20_putovanje COCI20_zapina JOI20_ho_t1
JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4 JOI20_ho_t5
JOI20_constellation3 JOI20_harvest JOI20_stray