Profile of arnold518

arnold518

arnold518
gs19043
Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament APIO13_robots JOI13_watching
JOI13_synchronization IOI12_scrivener IOI12_city IOI13_dreaming
IOI13_wombats IOI13_cave IOI13_robots IOI13_game
CEOI13_treasure2 CEOI13_adriatic IOI11_garden balkan11_timeismoney
CEOI12_highway IOI11_crocodile IOI11_ricehub JOI14_ramen
JOI14_bus JOI14_growing JOI14_historical JOI14_bottle
JOI14_friends JOI14_stamps JOI14_joioji APIO14_sequence
APIO14_beads JOI14_scarecrows JOI14_voltage JOI14_straps
JOI13_mountain JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret
CEOI14_carnival JOI14_pinball IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday CEOI14_question_grader
CEOI14_cake JOI13_collecting JOI13_koala JOI13_construction
JOI13_spy JOI13_mascots BSC_0_0 BSC_0_1
JOI15_copypaste2 APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
IOI15_boxes IOI15_teams IOI15_sorting KOI15_coin
IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens
APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_kangaroo
CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress
JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_rope JOI17_port_facility
JOI17_sparklers JOI17_broken_device JOI17_abduction2 JOI17_dragon2
JOI17_coach JOI17_long_mansion COI17_ili COI17_zagrade
JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing
BOI16_bosses BOI16_park BOI16_cities BOI16_swap
COI15_sir COI15_zarulje COI15_nafta COI14_mostovi
COI14_nizovi BOI15_net COI14_kosta COI14_krave
CEOI15_teams CEOI15_pipes APIO17_rainbow APIO17_merchant
KOI17_bucket KOI17_civilization KOI17_cook KOI17_shell
CEOI12_jobs POI13_cen JOI16_matryoshka JOI16_solitaire
JOI16_employment JOI16_sandwich JOI16_toilets JOI16_sushi
JOI16_telegraph JOI16_skating JOI16_snowy JOI16_worst_reporter2
JOI17_bulldozer IOI17_wiring CEOI17_museum CEOI17_oneway
CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic CEOI17_chase
IZhO18_chessboard JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker
JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_construction JOI18_tents
JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro JOI18_candies
JOI18_library JOI18_wild_boar COI18_paprike APIO18_new_home
APIO18_circle_selection APIO18_duathlon JOI16_ho_t1 JOI16_ho_t2
JOI16_ho_t3 JOI16_ho_t5 IOI09_salesman IOI08_printer
IOI08_islands IOI08_fish IOI08_linear_garden IOI08_teleporters
IOI08_pyramid_base IOI07_aliens IOI07_sails IOI07_miners
IOI07_pairs IOI07_training JOI14_ho_t1 JOI14_ho_t2
JOI14_ho_t3 JOI14_ho_t4 JOI14_ho_t5 CEOI11_bal
CEOI11_mat CEOI11_tra BOI18_paths JOI15_memory
JOI15_walls JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog JOI18_collapse
JOI18_xylophone KOI18_arrowH KOI18_XCorr KOI18_matrix
KOI18_footprint CEOI18_clo CEOI18_glo CEOI18_lot
CEOI18_toy CEOI18_tri Balkan15_CIRCUS Balkan15_HAPPINESS
IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf IOI18_doll
COCI18_teoreticar NOI18_collectmushrooms NOI18_safety NOI17_bestplace
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_ho_t5 JOI19_examination JOI19_naan JOI19_meetings
JOI19_antennas JOI19_dishes JOI19_designated_cities JOI19_lamps
JOI19_cake3 JOI19_mergers FXCUP4_squad BOI19_nautilus
BOI19_valley innopolis2018_final_C APIO19_strange_device APIO19_bridges
APIO19_street_lamps BOI17_railway BOI17_toll CEOI08_dominance
CEOI08_fence CEOI09_harbingers CEOI10_mp3player CEOI10_pin
CEOI10_tower JOI19_jumps CEOI06_link CEOI06_meandian
CERC12_D IOI19_shoes IOI19_split IOI19_rect
IOI19_vision CEOI19_cubeword CEOI19_diameter CEOI19_magictree
IZhO19_stones COCI20_politicari COCI20_matching COCI20_putovanje
COCI20_zapina JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3
JOI20_ho_t4 JOI20_ho_t5 info1cup20_tabletennis info1cup20_trampoline
info1cup20_cheerleaders NOI19_pilot NOI19_lasers NOI19_feast
NOI19_riggedroads JOI20_building4 JOI20_joitter2 JOI20_constellation3
JOI20_stray JOI20_capital_city JOI20_treatment BOI20_joker
BOI20_graph BOI20_village NOI20_labels NOI20_discharging
NOI20_progression NOI20_arcade JOI12_invitation CCO20_day1problem1
CCO20_day1problem2 CCO20_day2problem2 APIO20_paint APIO20_swap
CEOI20_fancyfence CEOI20_startrek CEOI20_cleaning JOI20_furniture
JOI20_power IOI20_plants IOI20_supertrees IOI20_tickets
IOI20_biscuits IOI20_stations COI20_pastiri COI20_zagrade
JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2 JOI21_ho_t3 JOI21_ho_t4
JOI21_fever APIO21_roads JOI21_crossing IOI21_candies