Profile of arnold518

arnold518

arnold518
gs19043
Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament APIO13_robots JOI13_watching
JOI13_synchronization IOI12_scrivener IOI12_city IOI13_dreaming
IOI13_wombats IOI13_cave IOI13_robots IOI13_game
CEOI13_treasure2 CEOI13_adriatic IOI11_garden balkan11_timeismoney
IOI11_crocodile IOI11_ricehub JOI14_ramen JOI14_bus
JOI14_growing JOI14_historical JOI14_bottle JOI14_friends
JOI14_stamps JOI14_joioji APIO14_sequence APIO14_beads
JOI14_scarecrows JOI14_voltage JOI14_straps JOI13_mountain
JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_wall IOI14_gondola IOI14_friend
IOI14_holiday CEOI14_question_grader CEOI14_cake JOI13_collecting
JOI13_koala JOI13_construction JOI13_spy JOI13_mascots
BSC_0_0 BSC_0_1 JOI15_copypaste2 APIO15_sculpture
APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes IOI15_teams
IOI15_sorting KOI15_coin IOI16_molecules IOI16_messy
IOI16_paint IOI16_aliens APIO16_boat APIO16_fireworks
APIO16_gap CEOI16_kangaroo CEOI16_match CEOI16_popeala
JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer
JOI17_rope JOI17_port_facility JOI17_sparklers JOI17_broken_device
JOI17_abduction2 JOI17_dragon2 JOI17_coach JOI17_long_mansion
COI17_ili COI17_zagrade JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper
JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing BOI16_bosses BOI16_park
BOI16_cities BOI16_swap COI15_zarulje COI14_mostovi
COI14_nizovi BOI15_net COI14_kosta COI14_krave
CEOI15_teams CEOI15_pipes APIO17_rainbow APIO17_merchant
KOI17_bucket KOI17_civilization KOI17_cook KOI17_shell
CEOI12_jobs POI13_cen JOI16_matryoshka JOI16_employment
JOI16_sandwich JOI16_toilets JOI16_sushi JOI16_telegraph
JOI16_skating JOI16_snowy JOI16_worst_reporter2 JOI17_bulldozer
IOI17_wiring CEOI17_museum CEOI17_oneway CEOI17_sure
CEOI17_building CEOI17_palindromic CEOI17_chase IZhO18_chessboard
JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass
JOI18_snake_escaping JOI18_construction JOI18_tents JOI18_asceticism
JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library
JOI18_wild_boar APIO18_circle_selection APIO18_duathlon JOI16_ho_t1
JOI16_ho_t2 JOI16_ho_t3 JOI16_ho_t5 IOI09_salesman
IOI08_printer IOI08_islands IOI08_linear_garden IOI08_teleporters
IOI08_pyramid_base IOI07_aliens IOI07_sails IOI07_miners
IOI07_pairs IOI07_training JOI14_ho_t1 JOI14_ho_t2
JOI14_ho_t3 JOI14_ho_t4 JOI14_ho_t5 CEOI11_bal
CEOI11_tra BOI18_paths JOI15_memory JOI18_bubblesort2
JOI18_catdog JOI18_collapse JOI18_xylophone KOI18_arrowH
KOI18_XCorr KOI18_matrix KOI18_footprint CEOI18_clo
CEOI18_glo CEOI18_lot CEOI18_toy CEOI18_tri
Balkan15_CIRCUS Balkan15_HAPPINESS IOI18_combo IOI18_seats
IOI18_werewolf IOI18_doll COCI18_teoreticar NOI18_collectmushrooms
NOI18_safety NOI17_bestplace JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2
JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5 JOI19_examination
JOI19_naan JOI19_meetings JOI19_antennas JOI19_dishes
JOI19_designated_cities JOI19_lamps JOI19_cake3 JOI19_mergers
FXCUP4_squad BOI19_nautilus BOI19_valley innopolis2018_final_C
APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI17_railway
BOI17_toll CEOI08_dominance CEOI08_fence CEOI09_harbingers
CEOI10_mp3player CEOI10_pin CEOI10_tower JOI19_jumps
CEOI06_link CEOI06_meandian IOI19_shoes IOI19_split
IOI19_rect IOI19_vision CEOI19_cubeword CEOI19_diameter
CEOI19_magictree IZhO19_stones COCI20_politicari COCI20_matching
COCI20_putovanje COCI20_zapina JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2
JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4 JOI20_ho_t5 info1cup20_tabletennis
info1cup20_trampoline info1cup20_cheerleaders NOI19_pilot NOI19_lasers
NOI19_feast NOI19_riggedroads JOI20_building4 JOI20_joitter2
JOI20_constellation3 JOI20_stray JOI20_capital_city JOI20_treatment
BOI20_joker BOI20_graph NOI20_labels NOI20_discharging
NOI20_progression NOI20_arcade JOI12_invitation CCO20_day1problem1
CCO20_day1problem2 CCO20_day2problem2 APIO20_paint APIO20_swap
CEOI20_fancyfence CEOI20_startrek CEOI20_cleaning JOI20_furniture
JOI20_power IOI20_plants IOI20_supertrees IOI20_tickets
IOI20_biscuits IOI20_stations