Profile of dolphingarlic

dolphingarlic

dolphingarlic
Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 IOI11_race
IOI12_tournament IOI12_supper APIO13_robots JOI13_watching
JOI13_synchronization IOI12_scrivener IOI12_city IOI12_rings
IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_wombats IOI13_cave
IOI13_robots IOI13_game IOI10_cluedo IOI10_saveit
IOI10_languages IOI10_quality CEOI13_treasure2 CEOI13_tram
CEOI13_board balkan11_cmp balkan11_medians balkan11_trapezoid
balkan11_2circles IOI11_garden balkan11_timeismoney IZhO12_apple
IZhO11_triangle NOI13_gw CEOI12_highway IZhO14_divide
IZhO14_blocks IOI11_crocodile IOI11_ricehub JOI14_ramen
APIO14_palindrome APIO14_sequence APIO14_beads BOI14_coprobber
BOI14_sequence BOI14_friends BOI14_portals BOI14_network
BOI14_postmen JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday CEOI14_question_grader
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes
IOI15_teams IOI15_horses IOI15_sorting IOI15_towns
IOI16_reverse IOI16_tetris IOI16_laugh IOI16_molecules
IOI16_railroad IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens
APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_icc
CEOI16_kangaroo CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena
JOI17_soccer JOI17_port_facility JOI17_abduction2 JOI17_dragon2
JOI16_joiris COI16_palinilap BOI16_bosses BOI16_park
BOI16_cities COI15_cvenk COI15_zarulje BOI13_ballmachine
BOI13_numbers BOI13_pipes BOI13_brunhilda BOI13_tracks
BOI13_vim COI14_nizovi BOI15_edi BOI15_net
BOI15_fil BOI15_hac BOI15_tug COI14_gta
COCI16_vjestica COCI16_burza COCI17_sirni CEOI15_teams
CEOI15_bobek APIO17_rainbow APIO17_merchant APIO17_koala
CEOI12_jobs CEOI12_race POI13_cen POI13_usu
JOI17_bulldozer POI11_pio POI11_met IOI17_wiring
IOI17_train IOI17_prize COCI17_cezar IZhO17_money
CEOI17_mul CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building
CEOI17_palindromic IOI17_coins JOI18_stove JOI18_art
JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_tents JOI18_airline
JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library COI18_paprike
info1cup17_eastereggs APIO18_duathlon IOI09_garage IOI09_mecho
IOI09_regions IOI09_salesman IOI08_printer IOI08_islands
IOI08_linear_garden IOI08_teleporters IOI08_pyramid_base IOI07_aliens
IOI07_flood IOI07_sails IOI07_miners IOI07_pairs
IOI07_training BOI11_grow BOI12_mobile CEOI11_bal
CEOI11_mat CEOI11_hot BOI18_paths JOI18_bubblesort2
JOI18_xylophone BOI18_election BOI18_popa CEOI18_clo
CEOI18_glo CEOI18_toy CEOI18_tri IOI18_combo
IOI18_werewolf IOI18_doll COCI18_nadan COCI18_strah
NOI18_collectmushrooms NOI18_lightningrod NOI18_safety COCI18_magnus
COCI18_pismo COCI18_sajam COCI19_elder JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 COCI19_lun COCI19_konj COCI19_slicice
JOI19_naan COI19_izlet FXCUP4_cross BOI19_nautilus
BOI19_valley BOI19_kitchen BOI19_necklace1 BOI19_olympiads
LMIO19_bulves LMIO19_noras LMIO19_triusis APIO19_strange_device
APIO19_bridges BOI17_politicaldevelopment BOI17_railway BOI17_toll
BOI17_catinatree CEOI09_harbingers CEOI10_pin CEOI10_tower
JOI19_remittance CEOI06_meandian BOI06_bitwise BOI06_coins
BOI06_countries BOI06_city BOI06_jump IOI19_cycle
IOI19_job IOI19_packing IOI19_transfer IOI19_shoes
IOI19_rect IOI19_vision CEOI19_magictree COCI19_trol
COCI19_lutrija COCI20_psk COCI20_spiderman COCI20_klasika
COCI20_nivelle LMIO18_menesinis_bilietas LMIO18_pigus_skrydziai LMIO17_vienetai
IOI10_memory IOI10_traffic COCI20_emacs COCI20_politicari
COCI20_putovanje COCI20_zapina JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2
JOI20_ho_t3 IOI09_hiring IOI09_poi IOI09_raisins
NOI19_palindrome NOI19_pilot NOI19_feast NOI19_riggedroads
JOI20_building4 JOI20_constellation3 JOI20_stray COCI20_datum
COCI20_birmingham COCI20_skandi COCI20_trener IOI03_reverse
BOI20_guess BOI20_colors BOI20_graph BOI20_village