Profile of blue

blue

Solved problems
JOI13_watching IOI12_scrivener IOI12_rings IOI13_dreaming
IOI13_cave IOI10_quality CEOI12_highway IOI11_crocodile
IOI11_ricehub APIO14_sequence BOI14_friends BOI14_portals
JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival
IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend
IOI14_holiday APIO15_sculpture APIO15_skyscraper IOI15_boxes
IOI15_sorting IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_aliens
APIO16_gap JOI17_foehn_phenomena JOI17_port_facility JOI17_long_mansion
BOI16_bosses BOI13_ballmachine BOI13_brunhilda BOI13_tracks
BOI15_net BOI15_hac CEOI15_bobek COCI15_vudu
APIO17_rainbow CEOI12_jobs IOI17_wiring IOI17_simurgh
IOI17_books CEOI17_sure CEOI17_palindromic COCI18_olivander
IZhO18_plan JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker
JOI18_tents JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_candies
JOI18_library IOI09_mecho IOI08_linear_garden IOI07_aliens
IOI07_flood IOI07_miners BOI18_dna BOI18_paths
JOI18_xylophone IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf
IOI18_doll IOI18_highway JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2
JOI19_examination JOI19_lamps JOI19_cake3 JOI19_mergers
BOI19_kitchen APIO19_strange_device BOI17_railway BOI17_toll
BOI17_catinatree CEOI10_pin JOI19_remittance IOI19_shoes
IOI19_split IOI19_rect CEOI19_magictree JOI20_ho_t1
JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_building4 JOI20_capital_city
BOI20_graph APIO20_paint APIO20_swap CEOI20_fancyfence
JOI20_furniture IOI20_supertrees IOI20_tickets IOI20_biscuits
IOI20_stations eJOI20_fountain JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2
JOI21_ho_t3 JOI21_meetings2 JOI21_worst_reporter4 BOI21_books
BOI21_swaps BOI21_xanadu APIO21_jumps IOI21_candies
IOI21_keys IOI21_parks IOI21_dungeons