Profile of AdamGS

AdamGS

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament IOI12_supper IOI12_scrivener
IOI12_city IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_wombats
IOI13_cave IOI13_game IOI10_cluedo IOI10_saveit
IOI10_quality IOI11_garden IOI11_crocodile IOI11_ricehub
BOI14_coprobber BOI14_friends IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday IOI15_boxes
IOI15_horses IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint
IOI16_aliens APIO16_fireworks APIO16_gap JOI17_foehn_phenomena
JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_rope
JOI17_coach JOI17_long_mansion JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing
BOI15_net BOI15_hac APIO17_merchant APIO17_koala
IOI17_wiring IOI17_coins JOI18_stove JOI18_art
JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_airline
JOI18_bitaro IOI09_garage IOI09_mecho IOI08_printer
IOI07_aliens IOI07_miners BOI18_dna BOI18_paths
JOI18_bubblesort2 JOI18_xylophone IOI18_combo IOI18_seats
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway IOI18_meetings
COCI18_teoreticar JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3
JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5 JOI19_antennas JOI19_dishes
JOI19_transportations JOI19_cake3 JOI19_mergers LMIO19_korteles
LMIO19_monetos JOI19_remittance IOI19_cycle IOI19_job
IOI19_transfer IOI19_shoes IOI19_vision IOI10_memory
IOI10_traffic JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3
JOI20_ho_t4 JOI20_ho_t5 IOI09_poi NOI19_feast
eJOI19_xoranges eJOI19_rack eJOI19_covering eJOI19_adventure
JOI20_building4 JOI20_chameleon JOI20_joitter2 BOI20_joker
NOI20_crypto JOI20_furniture JOI20_power IOI20_gift
IOI20_supertrees IOI20_tickets IOI20_stations RMI20_floppy
eJOI20_fountain eJOI20_exam JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2
JOI21_ho_t3 JOI21_ho_t4 JOI21_ho_t5 BOI21_books
BOI21_servers BOI21_xanadu IOI21_keys IOI21_dna
RMI21_speedrun JOI22_ho_t1 JOI22_ho_t2 JOI22_ho_t3
JOI22_dango3 JOI22_fish2 JOI22_reconstruction JOI22_giraffes
IOI22_circuit JOI23_garden IOI23_choreography