Profile of alextodoran

alextodoran

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament JOI13_watching IOI12_scrivener
IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_cave IOI10_cluedo
IOI10_saveit IOI10_quality IOI11_garden IOI11_crocodile
IOI11_ricehub JOI14_secret CEOI14_carnival JOI14_pinball
IOI14_wall IOI14_friend IOI14_holiday CEOI14_cake
APIO15_sculpture IOI15_boxes IOI15_horses IOI15_sorting
IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens
APIO16_boat CEOI16_icc CEOI16_kangaroo CEOI16_match
CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena JOI17_joioi JOI16_selling_rna
JOI15_sterilizing CEOI15_teams CEOI15_pipes CEOI15_bobek
CEOI15_nuclearia CEOI14_007 CEOI14_wall CEOI14_fangorn
IOI17_wiring IOI17_prize CEOI17_oneway CEOI17_sure
CEOI17_building CEOI17_palindromic IOI17_cup JOI18_stove
JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass JOI18_bitaro
COI18_paprike info1cup18_palindromes info1cup18_norela info1cup18_shell
info1cup18_thegrade info1cup18_maxcomp info1cup17_eastereggs IOI09_garage
IOI09_salesman IOI08_printer IOI08_linear_garden IOI08_teleporters
IOI07_miners JOI18_bubblesort2 JOI18_xylophone CEOI18_clo
CEOI18_glo CEOI18_lot CEOI18_toy CEOI18_tri
IOI18_combo IOI18_werewolf NOI18_safety JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 APIO19_strange_device APIO19_street_lamps
BOI17_catinatree JOI19_jumps JOI19_remittance IOI19_job
IOI19_shoes IOI19_rect IOI19_vision RMI19_restore
RMI19_fishing IOI10_memory IOI10_traffic JOI20_ho_t1
JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 IOI09_hiring IOI09_poi
IOI09_raisins eJOI19_covering JOI20_building4 CCO20_day1problem1
CCO20_day1problem2 APIO20_paint APIO20_swap JOI20_furniture
JOI20_monochrome JOI20_power IOI20_jelly IOI20_supertrees
IOI20_tickets IOI20_biscuits IOI20_stations COCI20_patkice
COCI20_bajka eJOI20_xorsort JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2
JOI21_event2 JOI21_crossing JOI21_financial JOI21_monster
IOI21_candies IOI21_parks IOI21_dna IOI21_dungeons
CEOI21_diversity CEOI21_ltriominoes