Profile of danikoynov

danikoynov

Solved problems
IOI11_race IZhO12_xor IZhO12_apple IZhO14_bank
APIO14_sequence BOI14_postmen JOI14_factories JOI14_secret
IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola
IOI14_holiday APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
IOI15_horses IOI15_sorting IOI16_aliens APIO16_fireworks
APIO16_gap CEOI16_kangaroo JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper
COI15_nafta CEOI15_pipes APIO17_merchant IOI17_wiring
IOI17_simurgh IOI17_books COCI17_plahte CEOI17_oneway
CEOI17_building JOI18_stove JOI18_art JOI18_bitaro
APIO18_circle_selection APIO18_duathlon IOI08_printer IOI07_pairs
CEOI18_glo IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf
IOI18_doll IOI18_highway NOI18_safety JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 BOI19_nautilus BOI19_valley
LMIO19_bulves LMIO19_triusis APIO19_strange_device APIO19_bridges
APIO19_street_lamps BOI19_necklace4 CEOI09_harbingers IOI19_shoes
IOI19_split IOI19_rect IOI19_vision CEOI19_magictree
COCI19_dzumbus COCI20_klasika RMI19_lucky RMI19_restore
JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4
NOI19_feast JOI20_building4 JOI20_constellation3 COCI20_datum
COCI20_birmingham COCI20_trener APIO20_paint APIO20_swap
APIO20_fun CEOI20_potion CEOI20_cleaning IOI20_supertrees
IOI20_tickets IOI20_biscuits IOI20_stations RMI20_floppy
RMI20_peru RMI20_nicelines RMI20_sumzero RMI20_arboras
COCI20_vlak COCI21_sjeckanje JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2
JOI21_ho_t3 JOI21_ho_t4 JOI21_fever JOI21_foodcourt
JOI21_meetings2 APIO21_jumps IOI21_candies IOI21_keys
IOI21_dna IOI21_dungeons CEOI21_diversity RMI21_present
RMI21_speedrun RMI21_nom RMI21_paths RMI21_weirdtree
JOI22_ho_t1 JOI22_ho_t2 JOI22_ho_t3 JOI22_jail
JOI22_kyoto JOI22_misspelling JOI22_copypaste3 JOI22_team
JOI22_sprinkler JOI22_dango3 JOI22_fish2 JOI22_reconstruction
APIO22_perm BOI22_art BOI22_events CCO19_day2problem2
CEOI22_abracadabra CEOI22_homework CEOI22_measures IOI22_fish
IOI22_towers IOI22_circuit IOI22_islands JOI23_currencies
JOI23_passport JOI23_council JOI23_tourism JOI23_ho_t1
JOI23_ho_t2 JOI23_ho_t3 JOI23_ho_t4 APIO23_cyberland
APIO23_sequence