Profile of QwertyPi

QwertyPi

Solved problems
APIO13_toll APIO13_robots JOI13_watching IOI13_artclass
IZhO13_school IZhO13_expgorl IZhO13_riddicks IZhO11_triangle
IZhO11_hyper IZhO11_turtle IZhO11_stones IZhO11_oddeven
IZhO11_collider IZhO11_kthpath NOI14_orchard NOI14_sightseeing
NOI14_cats NOI14_obelisk APIO14_palindrome APIO14_sequence
APIO14_beads JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret
JOI14_pinball IOI14_gondola APIO15_sculpture APIO15_skyscraper
APIO15_bridge IOI15_boxes IOI15_teams IOI15_horses
IOI16_messy IOI16_paint APIO16_boat APIO16_fireworks
APIO16_gap APIO17_rainbow APIO17_merchant APIO17_koala
IOI17_wiring IOI17_train info1cup18_palindromes info1cup18_norela
info1cup18_shell info1cup18_thegrade info1cup18_cambridge info1cup18_maxcomp
info1cup18_hidden info1cup17_eastereggs info1cup17_xorsum IOI09_regions
IOI08_printer JOI18_catdog JOI18_xylophone NOI18_collectmushrooms
NOI18_journey NOI18_lightningrod NOI17_bestplace NOI17_roadsideadverts
NOI17_hotspot NOI17_rmq NOI17_pokemonmaster APIO19_strange_device
APIO19_street_lamps IOI19_shoes IOI19_split IOI19_rect
IOI19_vision info1cup19_split info1cup19_treasure info1cup19_mean
info1cup19_subway info1cup19_simple info1cup19_consul info1cup19_cat
info1cup20_tabletennis info1cup20_trampoline info1cup20_football info1cup20_cheerleaders
NOI19_pilot NOI19_lasers NOI19_feast NOI19_shuffle
NOI20_labels NOI20_discharging NOI20_progression NOI20_arcade
APIO20_paint APIO20_fun JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2
JOI21_ho_t3 JOI21_foodcourt JOI21_escape_route APIO21_jumps
APIO21_roads IOI21_candies RMI21_gardening RMI21_present
RMI21_speedrun RMI21_nom RMI21_paths JOI22_ho_t1
JOI22_ho_t2 JOI22_ho_t4 JOI22_copypaste3 JOI22_team
JOI22_sprinkler JOI22_dango3 APIO22_perm IOI22_fish
IOI22_prison IOI22_towers IOI22_circuit