Profile of oolimry

oolimry

oolimry
Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament JOI13_synchronization IOI12_scrivener
IOI12_city IOI11_garden IOI11_crocodile IOI11_ricehub
JOI14_joioji BOI14_coprobber JOI14_factories JOI14_fortune_telling2
CEOI14_carnival IOI14_rail IOI14_game IOI14_gondola
IOI14_friend IOI14_holiday CEOI14_cake BSC_0_0
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes
IOI15_horses IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_messy
IOI16_aliens APIO16_fireworks APIO16_gap BOI15_hac
COCI16_tarifa COCI16_tavan COCI16_nizin CEOI15_teams
CEOI15_pipes APIO17_rainbow APIO17_merchant IOI17_wiring
IOI17_simurgh IOI17_books CEOI17_oneway CEOI17_building
IOI17_coins JOI18_stove JOI18_art JOI18_commuter_pass
JOI18_construction JOI18_tents JOI18_worst_reporter3 JOI18_airline
JOI18_bitaro JOI18_candies APIO18_new_home APIO18_circle_selection
APIO18_duathlon JOI18_xylophone CEOI18_toy IOI18_combo
IOI18_seats IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway
IOI18_meetings NOI18_collectmushrooms NOI18_journey NOI18_lightningrod
NOI18_citymapping NOI18_safety COCI18_nlo JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t4 JOI19_examination JOI19_naan
JOI19_antennas JOI19_designated_cities JOI19_lamps JOI19_cake3
JOI19_mergers FXCUP4_unique BOI19_nautilus BOI19_valley
BOI19_kitchen JOI19_jumps IOI19_shoes IOI19_split
IOI19_rect IOI19_vision IOI19_walk CEOI19_diameter
CEOI19_magictree RMI18_password RMI18_colors COCI19_grudanje
COCI19_acm COCI19_checker RMI19_lucky RMI19_fishing
RMI19_santa LMIO18_menesinis_bilietas COCI20_putovanje JOI20_ho_t1
JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t5 NOI19_shuffle
COCI20_trener