Profile of qwerasdfzxcl

qwerasdfzxcl

Solved problems
IOI12_supper IOI11_parrots APIO13_toll APIO13_robots
IOI12_city IOI13_wombats IOI13_cave IOI13_robots
IOI10_languages IOI11_elephants IOI11_crocodile JOI14_historical
APIO14_sequence APIO14_beads JOI14_scarecrows IOI14_rail
IOI14_game IOI14_holiday CEOI14_question_grader JOI13_collecting
JOI13_cake JOI13_koala JOI15_copypaste2 JOI15_road_development
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes
IOI15_teams IOI15_towns IOI16_molecules IOI16_railroad
IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens IOI16_shortcut
APIO16_fireworks APIO16_gap JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress
JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_rope JOI17_port_facility
JOI17_broken_device JOI17_park JOI16_skyscraper BOI13_vim
APIO17_rainbow APIO17_koala JOI16_matryoshka JOI16_sandwich
IOI17_wiring IOI17_prize IOI17_simurgh IOI17_books
CEOI17_sure JOI18_asceticism JOI18_library JOI18_wild_boar
APIO18_circle_selection APIO18_duathlon JOI16_ho_t5 IOI09_regions
IOI09_salesman IOI08_pyramid_base JOI15_memory JOI15_walls
JOI18_catdog JOI18_collapse CEOI18_tri IOI18_seats
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway IOI18_meetings
JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5 JOI19_naan
JOI19_dishes JOI19_transportations JOI19_lamps JOI19_mergers
JOI19_minerals APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps
JOI19_jumps JOI19_remittance JOI19_virus IOI19_shoes
IOI19_split IOI19_rect IOI19_vision IOI19_walk
CEOI19_cubeword CEOI19_diameter JOI20_ho_t4 JOI20_joitter2
JOI20_treatment BOI20_joker NOI20_firefighting CCO20_day1problem3
APIO20_paint APIO20_swap APIO20_fun JOI20_furniture
JOI20_monochrome JOI20_power IOI20_plants IOI20_supertrees
IOI20_tickets IOI20_biscuits IOI20_mushrooms IOI20_stations
COCI20_papricice JOI21_ho_t4 JOI21_foodcourt JOI21_escape_route
JOI21_navigation2 BOI21_books BOI21_servers COI21_autobahn
COI21_cigle COI21_izvanzemaljci APIO21_jumps APIO21_roads
JOI21_crossing JOI21_financial CPSPC17_posters IOI21_candies
IOI21_keys IOI21_parks IOI21_dna IOI21_dungeons
IOI21_registers CEOI21_newspapers RMI21_weirdtree JOI22_misspelling
JOI22_device2 JOI22_sugar JOI22_fish2 APIO22_game
BOI22_vault CCO22_day1problem3 JOI22_seesaw IOI22_fish
IOI22_prison IOI22_towers IOI22_circuit IOI22_insects
IOI22_islands JOI23_festival2 JOI23_mizuyokan2 JOI23_chorus
JOI23_cookies JOI23_tourism JOI23_guard COI23_slicnost
CCO23_day2problem2