Profile of 8pete8

8pete8

Solved problems
IOI11_race APIO13_robots JOI13_synchronization IOI13_dreaming
balkan11_trapezoid IZhO13_school IZhO14_ufo IZhO14_blocks
APIO14_sequence APIO14_beads JOI14_secret CEOI14_carnival
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes
IOI15_sorting APIO16_boat APIO16_gap CEOI16_match
JOI15_sterilizing BOI16_bosses BOI16_swap COI15_nafta
BOI13_ballmachine BOI13_pipes BOI13_brunhilda BOI13_tracks
COCI16_zoltan COCI17_poklon CEOI15_teams POI11_rot
COCI17_plahte COCI17_doktor COCI17_usmjeri IZhO17_bootfall
IZhO17_money IZhO17_game CEOI17_oneway CEOI17_building
IZhO18_plan IZhO18_treearray JOI18_commuter_pass JOI18_tents
JOI18_worst_reporter3 JOI18_candies JOI18_library IOI09_salesman
IOI07_aliens IOI07_sails CEOI11_bal BOI18_polygon
BOI18_dna BOI18_zalmoxis CEOI18_glo CEOI18_lot
CEOI18_toy IOI18_combo IOI18_werewolf NOI18_lightningrod
NOI18_safety COCI18_nlo COCI19_transport JOI19_mergers
BOI19_nautilus BOI19_valley BOI19_kitchen LMIO19_bulves
APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI17_railway
BOI17_catinatree CEOI09_harbingers JOI19_remittance IOI19_shoes
CEOI19_magictree IZhO19_sortbooks IZhO19_xoractive COCI19_drvca
COCI19_sob RMI19_restore JOI20_ho_t3 NOI19_pilot
NOI19_feast NOI19_riggedroads NOI18_knapsack JOI20_joitter2
JOI20_capital_city BOI20_village NOI20_discharging APIO20_swap
CEOI20_fancyfence CEOI20_cleaning IOI20_supertrees IOI20_stations
JOI21_ho_t2 JOI21_ho_t4 JOI21_foodcourt JOI21_meetings2
JOI21_event2 COCI21_index JOI21_crossing JOI21_financial
eJOI21_kpart COCI21_osumnjiceni COCI21_ekoeko COCI22_parkovi
JOI22_ho_t3 JOI22_team BOI22_art BOI22_island
CEOI22_abracadabra JOI23_ho_t4