Profile of tmwilliamlin168

tmwilliamlin168

tmwilliamlin168
Solved problems
IOI12_supper APIO13_toll APIO13_robots JOI13_synchronization
IOI12_city IOI13_wombats IOI13_robots CEOI13_treasure2
CEOI13_tram CEOI13_board balkan11_2circles CEOI13_adriatic
balkan11_timeismoney IZhO13_trading IZhO13_burrow CEOI12_highway
IZhO14_divide IZhO14_shymbulak IOI11_elephants APIO14_palindrome
APIO14_sequence APIO14_beads BOI14_coprobber BOI14_portals
BOI14_postmen IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_friend IOI14_holiday APIO15_sculpture APIO15_bridge
IOI15_horses IOI15_sorting IOI15_towns IOI16_molecules
IOI16_railroad IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens
IOI16_shortcut APIO16_boat APIO16_fireworks CEOI16_icc
CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_port_facility JOI17_railway_trip
JOI17_city JOI17_coach JOI17_park JOI16_selling_rna
JOI16_skyscraper COI16_relay BOI16_park BOI16_cities
BOI16_swap COI15_cvenk COI15_kovanice BOI13_pipes
BOI13_tracks BOI13_vim BOI15_bow BOI15_tug
COCI17_rima COCI17_osmosmjerka APIO17_rainbow APIO17_merchant
CEOI14_007 CEOI14_wall CEOI14_fangorn CEOI12_circuit
CEOI12_race POI13_cen JOI17_amusement_park JOI17_bulldozer
POI11_pio POI11_sej IOI17_wiring IOI17_train
IOI17_prize IOI17_simurgh IOI17_books COCI17_deda
IZhO17_bomb CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building
JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass
JOI18_snake_escaping JOI18_construction JOI18_fences JOI18_asceticism
JOI18_bitaro JOI18_wild_boar COI18_paprike info1cup18_maxcomp
info1cup18_del13 info1cup18_hidden APIO18_new_home APIO18_circle_selection
APIO18_duathlon IOI09_mecho IOI08_pyramid_base IOI07_pairs
CEOI11_hot BOI18_minmaxtree CEOI18_clo CEOI18_glo
CEOI18_lot CEOI18_toy IOI18_combo IOI18_seats
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway IOI18_meetings
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_examination JOI19_naan JOI19_meetings JOI19_antennas
JOI19_dishes JOI19_transportations JOI19_cake3 JOI19_mergers
JOI19_minerals FXCUP4_hiccup FXCUP4_chairs FXCUP4_unique
FXCUP4_cross FXCUP4_museum IOI19_split IOI19_rect
IOI19_line IOI19_walk IZhO19_xoractive JOI20_building4
JOI20_sweeping JOI20_joitter2 JOI20_constellation3 JOI20_harvest
APIO20_paint APIO20_swap APIO20_fun
Submitted but unsolved problems