Profile of piOOE

piOOE

Solved problems
APIO14_palindrome APIO14_sequence APIO14_beads APIO15_sculpture
APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes IOI15_scales
IOI15_teams IOI15_horses IOI15_sorting IOI15_towns
IOI16_railroad IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens
IOI16_shortcut APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap
CEOI16_icc CEOI16_kangaroo CEOI16_match CEOI16_popeala
JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer
JOI17_rope JOI17_broken_device JOI16_joiris JOI16_selling_rna
JOI16_skyscraper CEOI15_indcyc CEOI15_teams CEOI15_pipes
CEOI15_bobek CEOI15_nuclearia APIO17_rainbow APIO17_merchant
APIO17_koala IOI17_wiring IOI17_train IOI17_prize
IOI17_simurgh IOI17_books IZhO17_subsequence CEOI17_oneway
CEOI17_sure CEOI17_mousetrap CEOI17_building CEOI17_palindromic
CEOI17_chase JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker
JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping APIO18_new_home APIO18_circle_selection
APIO18_duathlon CEOI18_clo CEOI18_glo CEOI18_lot
CEOI18_toy CEOI18_tri IOI18_combo IOI18_seats
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway IOI18_meetings
NOI18_safety JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3
JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5 JOI19_naan JOI19_transportations
LMIO19_bulves APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps
JOI19_jumps JOI19_remittance CEOI19_cubeword CEOI19_diameter
CEOI19_amusementpark CEOI19_magictree JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2
JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4 JOI20_ho_t5 JOI20_sweeping
JOI20_constellation3 JOI20_stray JOI20_treatment APIO20_paint
APIO20_fun CEOI20_fancyfence CEOI20_roads CEOI20_startrek
CEOI20_potion CEOI20_cleaning JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2
JOI21_ho_t3 JOI21_ho_t4 JOI21_ho_t5 JOI21_foodcourt
JOI21_escape_route JOI21_road_construction JOI21_ancient_machine JOI21_meetings2
JOI21_event2 JOI21_worst_reporter4 APIO21_jumps APIO21_roads
CEOI21_diversity JOI22_ho_t1 JOI22_ho_t2 JOI22_ho_t3
JOI22_ho_t4 JOI22_ho_t5 JOI22_jail JOI22_kyoto
JOI22_misspelling JOI22_copypaste3 JOI22_team JOI22_sprinkler
JOI22_dango3 JOI22_reconstruction APIO22_game CEOI22_abracadabra
CEOI22_homework CEOI22_prize CEOI22_measures
Submitted but unsolved problems