Problems

Identifier Your score Title Solved
BOI15_fil
0 / 100
File Paths Batch 16
BOI15_hac
0 / 100
Hacker Batch 56
BOI15_net
0 / 100
Network Batch 108
BOI15_tug
0 / 100
Tug of War Batch 33
BOI16_bosses
0 / 100
Bosses Batch 165
BOI16_cities
0 / 100
Cities Batch 66
BOI16_park
0 / 100
Park Batch 52
BOI16_spiral
0 / 100
Spiral Batch 6
BOI16_swap
0 / 100
Swap Batch 30
BOI17_catinatree
0 / 100
Cat in a tree Batch 29
BOI17_friends
0 / 100
Friends Batch 3
BOI17_plusminus
0 / 100
Plus Minus Batch 17
BOI17_politicaldevelopment
0 / 100
Political Development Batch 21
BOI17_railway
0 / 100
Railway Batch 37
BOI17_toll
0 / 100
Toll Batch 28
BOI18_alternating
0 / 100
Alternating Current Batch 14
BOI18_election
0 / 100
Election Batch 48
BOI18_genetics
0 / 100
Genetics Batch 31
BOI18_homecoming
0 / 100
Homecoming Batch 23
BOI18_minmaxtree
0 / 100
Min-max tree Batch 29
BOI18_parentrises
0 / 100
parentrises Batch 25
BOI18_paths
0 / 100
Paths Batch 64
BOI18_popa
0 / 100
popa Interactive 36
BOI18_worm
0 / 100
Worm Worries Interactive 6
BOI18_zalmoxis
0 / 100
Zalmoxis Batch 47